Radbend automatisering

Alles automatisch

De gebruiker kan eenvoudig alle processtappen sequentieel doorlopen en daarbij voor elke processtap de optimale parameters vastleggen. Het proces van het bepalen van de buigvolgorde, de gereedschappen, de aanslagposities en het simuleren en aanmaken van het NC-programma kan geheel automatisch verlopen. Daarvoor is een Alles Automatisch functie beschikbaar. Zodra er interactie van de gebruiker gevraagd wordt, zal het systeem hiervoor een melding geven. Met deze procesautomatisering kan de doorlooptijd nog verder verkort worden.

Parametrisch programmeren zonder meerwerk

Bij het inlezen van een nieuw product wordt automatisch herkend of het gelijklijkend is met het actieve Radbend-programma. Zo wordt voor productfamilies de parametriciteit automatisch herkend.

Radbend Proces Automation en Radimport 3D

Met Radimport 3D kunnen in Radbend de buigprogramma's automatisch in batch gegenereerd worden op basis van een stuklijst en de bijbehorende geometriebestanden. Zowel 2D als 3D CAD formaten kunnen in batch verwerkt worden waarbij de aanvullende parameterwaardes via de stuklijst aangeleverd kunnen worden. Bij eventuele foutmeldingen wordt het buigmodel in een logbestand geplaatst waar met een hyperlink het model in Radbend geopend kan worden voor manuele interventie achteraf.