Radnest

Automatisch een optimaal materiaalgebruik

Met RADAN Radnest is het nesten en NC-programmeren volledig te automatiseren. Vanuit de productieorderlijst met tekeningnummer, aantal en materiaalsoort, worden de verschillende producten op basis van hun werkelijke vorm automatisch in de meest optimale beschikbare plaatafmetingen genest. Vervolgens wordt van elke nesting een NC-programma gegenereerd en klaargezet voor productie. Eventueel gecombineerd als een productiejob voor een manarme productiecel. Radnest biedt tevens krachtige functies om interactief in te grijpen in de nestings en voor automatisch restplatenbeheer.

Radnest onderscheid zich door de zeer goede en snelle nestresultaten. Met Radnest kunt u een aanzienlijke materiaalbesparing en een kortere doorlooptijd op de werkvoorbereiding realiseren.