Informatie en voorwaarden

Trainingsinformatie voor deelnemers

Trainingsinhoud

De onderwerpen en vereiste voorkennis van de door u gewenste training vindt u in het trainingsprogramma. Naast de hierin vermelde trainingen zijn er meer trainingen beschikbaar en kan RADAN bedrijfsspecifieke trainingen over specifieke onderwerpen organiseren.

Locatie

De bedrijfsspecifieke en klassikale trainingen worden gegeven in de trainingslokalen van Hexagon / BIC in Eindhoven. Hier kan men ongestoord opgeleid worden zodat een maximaal rendement uit de opleiding wordt verkregen. Deze lokalen bieden plaats aan maximaal 6 deelnemers.

Tijden

9.15u Ontvangst
9.30u Aanvang training
12.00u Lunch, wordt door RADAN verzorgd
12.30u Vervolg training
16.30u Einde training

Trainingsmateriaal

Voor elke training is een Engelstalig trainingshandleiding beschikbaar. Hierin staan naast een uitgebreide uitleg van de werkwijzen, vele trainingsoefeningen om de stof op een praktijkgerichte manier te leren. Het trainingsmateriaal is bij de prijs inbegrepen.


Trainingsvoorwaarden

Inschrijving

Inschrijving voor de trainingen vindt uitsluitend plaats door middel van het Trainingsinschrijfformulier of door een bevestiging van Hexagon Manufacturing Intelligence B.V.

Doorgang trainingen

Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van RADAN.

Annulering

Indien er later dan 2 weken vóór aanvang van de eerste trainingsdag geannuleerd wordt, zal 50% van het trainingsbedrag in rekening gebracht worden.

Algemeen voorbehoud

Mocht Hexagon Manufacturing Intelligence B.V. door verhindering van een medewerker of door overmacht, een training moeten annuleren of afbreken, dan zal zij binnen redelijke termijn een andere training verzorgen.

Hexagon Manufacturing Intelligence B.V. is niet verantwoordelijk voor kosten of schade welke deelnemers om welke reden ook zouden lijden.

Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn is binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Trainingsmateriaal

Het auteursrecht op het door Hexagon Manufacturing Intelligence B.V. uitgegeven trainingsmateriaal berust bij Hexagon Manufacturing Intelligence B.V..

De trainingsdeelnemer is niet gerechtigd om trainingsmateriaal van Hexagon Manufacturing Intelligence B.V. in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

Registratie persoonsgegevens

De door werkgever of deelnemer verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uit maken van een persoonsregistratie, waarvan Hexagon Manufacturing Intelligence B.V. houdster is.

Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing.

Acceptatie

Door inschrijving op één van de trainingen accepteert de contactfunctionaris de hiergenoemde Trainingsvoorwaarden.