RadCAM Profile

NC-programmeren voor plaatbewerkingsmachines

RADAN RadCAM is het machineonafhankelijke NC-programmeersysteem voor pons/nibbel-, combi-, laser-, plasma-, autogeen-en waterstraalsnijmachines. In de Benelux worden ruim 500 plaatwerkmachines met RADAN aangestuurd. De universele werkwijze voor elke machine, ongeacht het merk of type, resulteert in een maximale productiviteit voor uw werkvoorbereiding. De overzichtelijke gebruikersinterface met een heldere menu-structuur maken een snelle start met RADAN mogelijk en brengen een hoge mate van efficiency tijdens het dagelijks gebruik. De geïntegreerde plaatwerktechnologie geeft u een extra waarborg voor een optimale productieaansturing met een minimale kans op storingen. Zeker bij de man-arme productiemachines is dit een absolute must.

Het inlezen van 2D CAD-bestanden, het toekennen van de bewerkingstechnologie, het nesten en het genereren van het NC-programma met productiedocumentatie kan geheel automatisch verlopen. Daarbij kan de gebruiker op elk moment interactief ingrijpen. Alle mogelijke machinefuncties zoals speciale gereedschappen, rotatie-assen op lasers, automatisch beladen en sorteren etc. worden door RADAN ondersteund.

Batch import van CAD-geometrie

Met de 2D CAD import utility kunt u meerdere 2D CAD bestanden in DXF- en DWG-formaat tegelijk inlezen. Daarbij kunnen de product- en productieparameters overzichtelijk voor meerdere regels tegelijk ingegeven worden. Tijdens het importeren wordt de CAD-geometrie automatisch ontdaan van vervuiling die kan leiden tot verstoringen in het proces; dubbele lijnen worden verwijderd, contouren worden gesloten, etc.

Optimaal materiaalgebruik

RadCAM beschikt standaard over de nestprojecten-module. Hiermee kunnen eenvoudig lay-outs van één product in een plaat of nestings van meerdere producten in meerdere platen van verschillende formaten gemaakt worden. Met de additionele Radnest module worden de producten automatisch genest op basis van de werkelijke geometrie van de producten. De gebruiker geeft aan welke producten in welke aantallen genest moeten worden en welke plaatformaten en restplaten beschikbaar zijn. RADAN genereert vervolgens automatisch alle nestings, waarbij de gebruiker interactief kan ingrijpen in het gehele nestproces.

Auto-tooling voor laser-, plasma-, autogeen- en waterstraal-snijmachines

In RadCAM Profile wordt automatisch de optimale snijtechnologie toegekend aan de productgeometrie. Lead-in's en microjoints worden automatisch geplaatst waarbij rekening gehouden wordt met de kortste snijtijd en worden gevarenzones automatisch vermeden. Op basis van de geometriekenmerken worden de juiste snijparameters toegekend voor een perfect productieresultaat.

Afvoeren van producten en afval

Moderne plaatbewerkingsmachines worden steeds vaker uitgerust met een sorteerrobot voor het gesorteerd verwijderen van producten en/of afval. De meeste machine beschikken ook over een klep met eventueel sorteerbakken of transportbanden. Op basis van de productgeometrie kan RADAN automatisch de juiste bewerking toekennen voor het verwijderen van producten en afval met een sorteerunit of klep. Ook het positioneren en activeren van de zuigers van een sorteerunit gaat automatisch.

Snelle tijds- en kostencalculatie

Met de standaard Quick Estimates module kunt u snel en nauwkeurig de tijden en kosten voor bewerkingen en materiaal berekenen. Quick Estimates berekent deze resultaten per part, per nesting en per nestproject.