RADAN3D

3D CAD en uitslagen maken

Met het RADAN 3D CAD-systeem voor plaatwerk kunt u snel en efficiënt onderdelen en samenstellingen in 3D modelleren. Alle gangbare 3D CAD-bestanden kunnen probleemloos ingelezen worden, waarbij mogelijke fouten automatisch hersteld worden. Bij het inlezen worden alle plaatwerkfeatures zoals vlakken, buigingen en omvormingen, automatisch herkend. Deze kunnen vervolgens eenvoudig in RADAN 3D aangepast worden. De plaatdikte wordt automatisch herkend en de materiaalinformatie kan bij de meeste CAD-formaten uitgelezen worden.

Plaatuitslagen maken

Van de 3D plaatwerkmodellen kunt u een correcte plaatuitslag genereren op basis van de geïntegreerde buigtechnologie. Daarbij worden vrijlopen voor het buigen of hoekoplossingen automatisch in de uitslag toegevoegd. De 2D uitslag wordt met een minimum aantal lijnen en bogen gegenereerd voor een optimale aansturing van uw productiemachines. De uitslag is direct beschikbaar als part voor het NC-programmeren, zodat een efficiënte workflow van ontwerp tot productie gerealiseerd wordt.

Modelleren van plaatwerk en werktekeningen maken

RADAN 3D beschikt over uitgekiende mogelijkheden om vanuit 2D aanzichten of een vlakke uitslag een 3D model te genereren of om plaatwerkmodellen vanuit plaatwerkbouwstenen op te zetten. Vanuit de 3D modelleeromgeving kunnen eenvoudig aanzichttekeningen, 3D views of exploded views gegenereerd worden ten behoeve van productietekeningen. Daarmee biedt RADAN 3D een volledige 3D CAD-oplossing met zeer geavanceerde plaatwerkfunctionaliteit voor een optimale voorbereiding voor uw productie.