RADAN Systeemeisen

Systeemeisen Basissysteem

Van toepassing voor RADAN 2D CAD/CAM-systeem, RADANDNC client of SomaCALC client.

Processor Pentium 4, 2 GHz CPU of sneller, SSE2 instructie set*
Werkgeheugen Minimaal 4Gb RAM
Installatiemedium DVD-ROM
Opslagruimte 20 Gb vrij beschikbare ruimte
Netwerk 100 Mb/s, TCP/IP
Grafische resolutie Minimaal 1024x768 pixels, 16 bit kleuren
Grafische chipset nVidia/ATI, OpenGL
Monitor 17” of groter
Seriële poort 1 vrije seriële poort per machineaansluiting via RS232 (alleen nodig bij DNC)
Muis 3 knops scroll muis


Systeemeisen Advanced systeem

Van toepassing voor RADAN 3D CAD/CAM-systeem, Radbend, SomaCALC server, RADAN Logistics client en server.

Processor Dual Core, 2.8 GHz CPU of sneller, SSE2 instructie set*
Werkgeheugen Minimaal 8Gb RAM
Installatiemedium DVD-ROM
Opslagruimte 40 Gb vrij beschikbare ruimte
Netwerk 100 Mb/s, TCP/IP
Grafische resolutie Minimaal 1280x1024 pixels, 32 bit kleuren
Grafische chipset nVidia/ATI, OpenGL, minimaal 256Mb on board
Monitor 17” of groter
Seriële poort 1 vrije seriële poort per machineaansluiting via RS232 (alleen nodig bij DNC)
Muis 3 knops scroll muis


* Zie http://en.wikipedia.org/wiki/SSE2

Ondersteunde besturingssystemen

 • Windows® 10, Windows® Server 2012 of Server 2016
 • Laatste service packs dienen geïnstalleerd te zijn.
 • Alleen 64-bit versies worden ondersteund.
 • Professional of Business versies van het besturingssysteem worden aanbevolen.
 • Terminal Server wordt NIET ondersteund.

Microsoft heeft de ondersteuning voor Windows 7 beëindigd in januari 2020. Hexagon Production Software zal Windows 7 en Windows 8.1 nog ondersteunen voor de levensduur van de 2020-productreleases. Vanaf versie 2021 worden deze besturingssystemen niet meer ondersteund. Overweeg om uw besturingssysteem te updaten om ervoor te zorgen dat uw RADAN-software op een getest en ondersteund platform wordt gebruikt.

 

Aanvullende randvoorwaarden systeem

Hardware en besturingssysteem

 • De systeemeisen zijn aanbevolen minimum specificaties, gebaseerd op onze kennis van het RADAN systeem. De performance van de software is afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal gelijktijdig in gebruik zijnde applicaties, de netwerkbelasting, etc.
 • De klant dient zelf zorg te dragen voor een goed werkende PC volgens de opgegeven hardwarespecificaties, de installatie en configuratie van de PC-hardware, het Windows besturingssysteem en alle randapparatuur.
 • De klant dient zelf zorg te dragen voor het Windows netwerk, inclusief bekabeling. De klant is en blijft verantwoordelijkheid voor het netwerk.
 • Het Windows besturingssysteem dient volledig geïnstalleerd te zijn, inclusief alle drivers voor componenten en randapparatuur.
 • Bij meer dan 3 gebruikers dient men gebruik te maken van Windows Server 2012.

Additionele software

 • Voor Order Manager dient de MS SQL-Server database (versie 2012 of later) op een Windows Server geïnstalleerd te worden.
 • Voor het gebruik van RADAN Logistics dient .Net Framework 4.0 volledig geïnstalleerd te zijn.
 • Voor het gebruik van de standaard technologieset van SomaCALC is een Microsoft Excel licentie (versie 2007 of later) vereist op elke werkplek en wordt Microsoft Access aanbevolen op ten minste één werkplek.
 • Voor het gebruik van SomaCALC ERP Connect en Radmanager is de klant verantwoordelijk voor de data-uitwisselingsfunctionaliteit van het ERP-systeem en de ODBC-driver van de database. In de meeste gevallen dient het ERP-systeem uitgebreid of aangepast te worden. Neem hiervoor contact op met uw leverancier van het ERP-systeem.

Installatievoorwaarden

 • De software en toekomstige updates worden door RADAN geleverd op DVD-ROM of via het Vero Customer Portal.
 • Tijdens het installeren van de software mogen er geen beveiligingen van kracht zijn en dient de Windows installatie CD/DVD met licentie bij het systeem beschikbaar te zijn.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord van de (lokale) systeembeheerder dienen tijdens de installatie bij het systeem beschikbaar te zijn.
 • Voor het installeren van de software in een netwerk dienen alle PC’s in hetzelfde Windows netwerk opgenomen te zijn en dient het Windows netwerk volledig operationeel te zijn.

VInstallatie op een virtuele server

 • De software wordt standaard met een keyless license geleverd. Indien gebruik gemaakt wordt van een beveiligingsdongle dient er één vrije USB-poort beschikbaar te zijn.
 • Bij installatie en het gebruik van de software op een virtuele server is een USB CLS dongle voor virtuele servers noodzakelijk. Tevens worden additionele kosten in rekening gebracht voor installatie en voor een USB CLS dongle.

Verantwoordelijkheid

 • De klant dient zelf zorg te dragen voor het maken van back-ups.
 • RADAN B.V. is niet verantwoordelijk voor interferentie van de door haar geleverde software met andere applicaties op de PC.
 • Schade aan software en/of hardware veroorzaakt door een virus of verkeerd gebruik van software en/of hardware wordt niet door RADAN B.V. gedekt.

Specificaties DNC-netwerk

 • De machinebesturing dient te zijn voorzien van een werkende RS232 poort.
 • Datacommunicatie dient gebaseerd te zijn op standaard RS232 PC communicatie met software (Xon/Xoff) en/of hardware (RTS/CTS) handshake.
 • Overige protocollen zijn op aanvraag.
 • De afstand tussen de machine en de DNC-PC of terminal mag maximaal 30 meter bedragen. Bij grotere kabellengtes dienen linedrivers geïnstalleerd te worden.
 • De DNC-PC dient te voldoen aan de hierboven genoemde hardwarespecificaties.
 • Ten behoeve van de DNC-verbinding dient er voor elke aan te sluiten machine, één volledig operationele seriële poort (RS232) beschikbaar te zijn op de DNC-PC.
 • De installatie betreft het installeren en configureren van de DNC-hardware en –software en het maken van connectoren. De DNC-installatie is exclusief het leggen van de kabels.