RADAN Logistics

Platform voor automatisering en integratie

Het RADAN Logistics platform

RADAN Logistics is het softwareplatform voor de integratie van technische en logistieke softwaresystemen en het automatiseren van de workflow bij plaatwerkbedrijven. RADAN Logistics draagt zorg voor de correcte data-uitwisseling tussen technische automatiseringssystemen zoals CAD en CAM, en logistiek/administratieve systemen zoals ERP en PPS/MES. Daarbij wordt alle informatie op het juiste moment in het juiste formaat en in de juiste vorm beschik-baar gesteld.

Continue informatiestroom

Met RADAN Logistics realiseert u een continue informatiestroom waarbij product- en productiegegevens eenmalig en zo vroeg mogelijk ingevoerd worden. Deze informatie is in alle vervolgstappen beschikbaar voor hergebruik. Zo kunt u met meer aspecten met betrekking tot maakbaarheid of kostprijs rekening houden. De voordelen zijn evident: minder werk en een minimale kans op fouten.
Het resultaat is een verdere verkorting van de doorlooptijd en een flinke toename van de kwaliteit van het proces en het product. Uiteindelijk resulteert dit in een lagere kostprijs per product.

Modulariteit

De RADAN Logistics-modules werken zelfstandig en sluiten daarnaast naadloos op elkaar aan. Zo kan RADAN optimaal afgestemd worden op elke bestaande automatiseringsomgeving en elke automatiseringsbehoefte. RADAN Logistics heeft integraties met onder andere RADAN, Inventor en SolidWorks en met de meest gebruikte ERP-systemen zoals Ridder, MKG, Plan de Campagne, ISAH, SAP en BAAN.

RADAN eQuote Image

Radimport

Met Radimport kan op basis van een stuklijst, een productieorderlijst of door het selecteren van meerdere bestanden, automatisch CAD-bestanden converteren naar RADAN parts, zowel in 2D als in 3D, en kan men een nestproject aanmaken.
RADAN e2i Image

Order Manager

Order Manager is de enterprise service bus waarmee zowel RADAN-modules als externe systemen kunnen communiceren en toegang kunnen krijgen tot de RADAN database.
RADAN eQuote Image

Machine Manager

Met Machine Manager is het shop floor control systeem voor het communiceren met de machines en het informeren van de machinebedieners. Machine Manager zorgt voor de jusite instel- en productiegegevens en opdrachten kunnen hier gereed gemeld worden.