Visualisatie

Visuele ondersteuning bij het kantproces is zeer belangrijk. de machineoperator dient zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over het opstellen van de gereedschappen in de machine, het hanteren van het te buigen producten en het verwachte eindresultaat. Daarom heeft RADAN een scala aan visualisatiemogelijkheden ontwikkeld, zodat voor elke situatie een optimale oplossing geboden kan worden. Voor moderne 3D besturingen biedt RADAN 3D postprocessoren, voor eenvoudige besturingen zijn er oplossingen met Radbend View of 3D-PDF's. Standaard kunnen al vrij configureerbare rapporten afgedrukt worden of als PDF geopend worden bij of op de machinebesturing. 

Radbend View

Papierloze productie

Met Radbend View kan de machinebediener de programma’s die offline met Radbend zijn voorbereid, eenvoudig op een PC bij de machine oproepen. Alle informatie met betrekking tot het buigen product is digitaal beschikbaar. Radbend View vormt zo de basis voor papierloze productie.

Volledig geïnformeerd

De machinebediener beschikt met Radbend View over alle instelgegevens over gereedschappen en hulpmiddelen zoals oplegarm, buighulp of hoekmeetsysteem. Voor elke buigbewerking wordt aangegeven op welke gereedschapsopstelling deze gemaakt worden, hoe het product ingelegd moet worden, welke producthantering nodig is om naar de volgende bewerkingstap te gaan en ook welke hulpmiddelen gebruikt moeten worden.

3D simulatie

Het gehele buigprogramma kan bij de machine in 3D gesimuleerd worden inclusief producthantering. De machinebediener kan snel en efficiënt de machine instellen en de producten buigen zonder dat kostbare tijd verloren gaat met het uitzoeken van procesparameters of producthantering.

Radbend View DNC

Datacommunicatie met de machinebesturing

Vanuit het Radbend systeem kunt u een NC-programma aanmaken in het machine-eigen NC-formaat en in een ASCII- of binair formaat opslaan in de gewenste directory op de harde schijf, USB-stick of op een Dosfloppy.

Met Radbend View DNC kan de machinebediener vanaf de Radbend View-PC direct de NC-programma’s uit de Radbend directories op het netwerk ophalen. De NC-programma’s worden dan rechtstreeks in het machinegeheugen geladen. Andersom kunnen NC-programma’s vanuit de machines naar het netwerk worden overgezet.

Radbend View Sync

Radbend View Sync voor Safan

In nauwe samenwerking met Safan heeft RADAN de synchronisatie van Radbend View volledig geïntegreerd. Bij het openen van het Radbend-bestand in Radbend View wordt automatisch het bijbehorende NC-programma ingelezen in de Safan TS-besturing en vice versa. Zodra de machinebediener start met de productie op de machine, zal de 3D simulatie in Radbend View synchroon meelopen met de bewerkingstappen. Voor de Safan E-Control is een volledig geïntegreerde 3D postprocessor beschikbaar.

Radbend 3D postprocessor

3D buigsimulatie op de machinebesturing

Om de machinebediener optimaal te ondersteunen beschikken veel machines over een 3D besturing met simulatiemogelijkheden. Voor de meeste machines met een grafische 3D besturing is een 3D postprocessor beschikbaar. Daarbij houdt Radbend rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de simulatiesoftware op de besturing.