Foutloos kanten met Radbend

RADAN is één van de deelnemende bedrijven tijdens de guided tour voor “Foutloos Kanten” tijdens de Techni-Show. In de tour “Foutloos Kanten” wordt u door een deskundige gids begeleid langs een aantal stands van leveranciers die uitleg geven hoe men tot een foutloos kantproces kan komen. Offline programmeren is een onmisbare schakel in dit proces.
 

Offline programmeren van kantbanken met Radbend

Radbend is het machineonafhankelijke CAM-systeem van RADAN voor het offline programmeren en simuleren van kantbanken. Met Radbend wordt de productiviteit van uw kantbanken sterk verbeterd en worden de snelheid, kwaliteit en flexibiliteit van uw werkvoorbereiding verder verhoogd. Dit zal resulteren in een lagere kostprijs voor uw producten. 
 

Integratie met 3D CAD

Radbend kan de meest voorkomende 2D en 3D CAD-formaten inlezen en beschikt over bi-directionele interfaces voor RADAN3D, Inventor en SolidWorks. Op basis van de geselecteerde gereedschappen (V-breedte) wordt door Radbend de buigradius en de verkortingswaarde in het originele 3D CAD-model aangepast. Hiermee wordt een de kwaliteit van de plaatuitslag gewaarborgd.
 

Herkennen van buigbewerkingen

Radbend beschikt over krachtige vormherkenning waarmee alle buigbewerkingen automatisch worden herkend. Vervolgens worden aan de buigbewerkingen de juiste gereedschappen en proces-parameters toegekend. Eventuele omvormingen worden als zodanig herkend en meegenomen in de buigsimulatie met botsingscontrole, dit in tegenstelling tot de meeste andere CAM-systemen voor buigen. Mogelijke verstoringen in productie worden hiermee voorkomen.
 

Procesautomatisering

Met behulp van de automatische routines voor het bepalen van de buigvolgorde, de gereedschaps-opstellingen en aanslagconfiguraties kan men de doorlooptijd voor het programmeren verder verkorten. De uitgebreide technologiedatabase met ervaringsgegevens voor alle buigparameters biedt een garantie voor een maximale proceszekerheid.
 

Voor alle kantbanken

Radbend is geheel merk- en typeonafhankelijk. Voor de meest gebruikte kantbanken zijn standaard postprocessoren en machinemodellen beschikbaar. Alle NC-programma’s worden in het machine-eigen NC-formaat gegenereerd. Radbend ondersteunt alle machineopties waaronder 3D simulatie, hoekmeetsystemen en buighulpen. Omdat elke kantbank vanuit hetzelfde CAM-systeem aangestuurd kan worden kunnen NC-programma’s eenvoudig en snel omgezet worden op een andere kantbank. Met Radbend heeft u één universele werkwijze, ongeacht het merk en type kantbank. Dit beidt de maximale flexibiliteit voor elke organisatie.
 

3D visualisatie op de besturing

Omdat de NC-programma’s offline voorbereid worden, is het van groot belang dat de machinebediener de juiste instructies krijgt. Daarvoor beschikt Radbend over grafische rapporten, onder andere in 3D PDF-formaat,  waarin alle benodigde informatie voor het buigproces getoond wordt. Voor machines met een 3D besturing maakt Radbend naast het NC-programma tevens het simulatiebestand voor de 3D besturing aan.
 

Optimalisatie van het buigproces

Met Radbend wordt de kwaliteit van het buigproces en het plaatwerkproduct gewaarborgd. Radbend is interessant voor plaatwerkbedrijven die de capaciteit van hun kantbanken beter willen benutten en de doorlooptijd van engineering naar productie verder willen verkorten. Radbend verschaft werkvoorbereiders en engineers kennis over het buigproces, zodat de mogelijkheden en beperkingen van deze productiemethode al in een vroeg stadium bekend zijn. Dit biedt de basis voor een optimale productieaansturing.
 

Guided tour foutloos kanten tijdens Techni-Show

Tijdens de guided tour “Foutloos Kanten” zal RADAN de rol van software om tot een foutloos kantproces te komen nader toelichten. Bij uw inschrijving voor toegang tot de Techni-Show kunt u zich tevens aanmelden voor één van de guided tours.