RADAN ambassadeur voor Smart Industry

Het programmabureau van Smart Industry heeft RADAN B.V. benoemd tot Ambassadeur voor Smart Industry. Smart Industry Ambassadeurs zijn bedrijven en instellingen die klaar zijn voor de toekomst en actief bijdragen aan de realisatie van de actieagenda Smart Industry. Zij beschikken over kennis die zij graag delen met het Smart Industry netwerk. 
 
Smart Industry is een ontwikkeling die slaagt wanneer bedrijven, werknemers, scholen, onderzoekers en overheden de handen ineen slaan. Samenwerken en kennisdelen in het netwerk zijn daarvoor cruciaal.
 
Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) bedoeld, waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan.
 

Doelstellingen Smart Industry

  • Optimaliseren van de productie met inzet van ICT. Slimme machines en robots communiceren onderling met elkaar, sporen zelf fouten op en herstellen die fouten.
  • Optimaliseren van de interactie tussen mens en machine.
  • Zorgdragen voor sneller, duurzamer en goedkoper produceren en maatwerk van hoogwaardige kwaliteit.


Actieve bijdrage

RADAN zal een actieve bijdrage gaan leveren aan Smart Industry.

Onderwijs

Verschillende ROC’s maken al gebruik van RADAN educational licenties om het onderwijs in CAD/CAM voor plaatwerk te ondersteunen. Dit zal verder gepromoot gaan worden. Daarnaast gaat RADAN de komende tijd gastlessen verzorgen op zowel HBO als MBO niveau, onder andere bij Teclab.

Promotie

Door de medewerking aan TV-programma’s zoals De Succesfactor en LifeStyleXperiencePlus zal RADAN actief bijdragen in het verbeteren van het imago van de metaalindustrie. Daarbij zullen de doelstellingen van Smart Industry nadrukkelijk onder de aandacht gebracht gaan worden.

Samenwerking

RADAN zal actief samenwerkingsverbanden aangaan om de uitwisseling van kennis tussen bedrijven en data tussen systemen te bevorderen. Zo zijn er al initiatieven genomen voor verdere samenwerking met ERP-leveranciers en leveranciers van materialen en gereedschappen.

 

 
 
 

Vorige | Volgende