Privacy Policy

Privacy Beleid

Vero Software neemt de bescherming van de privacy van haar klanten en potentiële klanten heel serieus. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u een website van één van de Vero Software bedrijven bezoekt (de Sites) of wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt door gebruik te maken van onze software Software) of op enige andere manier. Dit privacybeleid bevat de basis waarop alle gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om inzicht te krijgen in onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw gegevens en hoe we deze zullen behandelen. Door onze Sites te blijven gebruiken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in dit Privacybeleid.

Informatie die we over u verzamelen

We kunnen automatisch de volgende informatie verzamelen wanneer u onze Sites gebruikt of onze Software downloadt en/of gebruikt

technische informatie, waaronder het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, de naam van uw computer, browsertype en -versie, tijdzone- en taalinstellingen, browserinvoertypen en -versies, type besturingssysteem, platform en versie, informatie over uw computerhardware en de unieke ID die wordt gebruikt om onze Software te licentiëren; en • gebruiksinformatie inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze Sites en/of Software (inclusief datum en tijd), informatie die u hebt bekeken of gezocht, reactietijden, fouten, duur van bezoeken aan bepaalde functies, interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisklikken), methoden die worden gebruikt om een ​​functie in te voeren en er vanaf te gaan, gebruik van verschillende functies, de softwareversie, taal en gebruikte licenties en elk telefoonnummer of e-mailadres dat wordt gebruikt om contact met ons op te nemen . Informatie die u verstrekt U kunt ons informatie over u geven door formulieren op onze Sites in te vullen, software te kopen, te downloaden en/of te gebruiken of per telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om onze Sites te gebruiken, u abonneert op onze diensten, een product zoekt, een bestelling plaatst voor een van onze producten of wanneer u contact met ons opneemt met technische of andere vragen. De informatie die u ons verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en uw financiële en creditcardgegevens bevatten. Hoe we informatie gebruiken We kunnen de informatie over u op de volgende manieren gebruiken: Informatie die u ons geeft We kunnen deze informatie gebruiken: OPSOMMING om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons en om u de informatie, producten en diensten te verstrekken die u bij ons aanvraagt; om u informatie te verstrekken over andere goederen en diensten die wij aanbieden en die lijken op die u al hebt gekocht of waar u naar hebt gevraagd; om u informatie te verstrekken over geselecteerde goederen of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, of bepaalde geselecteerde derden toestemming te verlenen om u die informatie te verstrekken. Als u een bestaande klant bent, nemen we alleen contact met u op via elektronische weg (e-mail of sms) met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het onderwerp waren van een eerdere verkoop of onderhandelingen over een verkoop aan u. Als u een nieuwe klant bent en als wij geselecteerde derde partijen toestaan ​​uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen op elektronische wijze contact met u opnemen als u hiermee hebt ingestemd. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, vink dan het relevante vakje aan op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen; om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze producten en diensten; en om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze sites op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt weergegeven. Informatie die we over u verzamelen We kunnen deze informatie gebruiken: om onze Sites te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden; om onze Sites te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd; om u te laten deelnemen aan interactieve functies van onze diensten, wanneer u daarvoor kiest; als onderdeel van onze inspanningen om onze Sites veilig en beveiligd te houden; om de effectiviteit van advertenties die we u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties aan u te leveren; en om suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze Sites over goederen of diensten die u of hen interesseren. Hoe we uw informatie delen We kunnen uw informatie delen met geselecteerde externe partijen, waaronder: zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van enige overeenkomst die wij met hen of u aangaan; adverteerders en advertentienetwerken die de gegevens nodig hebben om relevante advertenties voor u en anderen te selecteren en weergeven. We onthullen geen informatie over identificeerbare individuen aan onze adverteerders, maar we kunnen hen voorzien van geaggregeerde informatie over onze gebruikers (we kunnen hen bijvoorbeeld laten weten dat 500 mannen onder de 30 jaar op een willekeurige dag op hun advertentie hebben geklikt). We kunnen dergelijke verzamelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort doelgroep te bereiken waarop ze zich willen richten (bijvoorbeeld vrouwen in Londen). We kunnen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie aan die doelgroep te tonen; analytics en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze Sites en de Software; en kredietinformatiebureaus voor het beoordelen van uw credit score wanneer dit een voorwaarde is voor het aangaan van een overeenkomst met u. We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken: in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken; als Vero of nagenoeg al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonlijke gegevens die zij over haar klanten in bewaring heeft een van de overgedragen activa zijn; en/of als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze Gebruiksvoorwaarden, onze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers of enige andere overeenkomst tussen u en ons te handhaven of toe te passen, of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vero, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van onze leveranciers. Dergelijk personeel kan zich bezighouden met, onder andere, de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Vero neemt alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Sites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om met niemand een wachtwoord te delen. Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze Sites worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Nieuwsbrief en contactformulieren

Het is mogelijk dat wij u een nieuwsbrief sturen waarmee wij geïnteresseerden informeren over producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over ontwikkelingen binnen door Vero Software BV indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Vero Software BV, onder vermelding van AVG naar info@radan.nl .

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet. Doorgifte aan derden Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals Google Analytics. De gegevens worden verzameld door middel van cookies en automatisch gedeeld met dit bedrijf. Wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Beveiliging Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Vero Software BV gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. Wijzigingen in het Privacy Statement Vero Software BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vero Software BV een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vero Software BV uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s), of in een nieuwsbrief. Uw rechten U te allen tijde bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacy statement, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u zich wenden tot: Vero Software BV Maxwellstraat 49b 6716 BX Ede Nederland.